Onze Doelen

1. Aandacht vragen voor de oorlog in Sudan
Het Nuba Mountains Solidarity Abroad – Nederland staat voor; Het bevorderen van de mensenrechten in het Nuba gebergte. Hiervoor willen zij aandacht vragen om gezamenlijk hulp te kunnen bieden.

2. Hulp aan vrouwen en kinderen in het oorlogsgebied
Vrouwen en kinderen hebben het erg zwaar. Vrouwen hebben door misbruik trauma’s opgelopen en kunnen nergens terecht. Vrouwen moeten vaak hun man missen en kinderen krijgen geen of nauwelijks scholing. Er is gebrek aan medicijnen.

3. Uitdragen van de cultuur van de Nubische mensen
De Nubische mensen die wonen in Nederland zijn trots op hun cultuur en willen dit graag in ere houden en dit ook delen met anderen. Door middel van traditionele dansen, muziek en eten en drinken kunnen zij door middel van deze inzet ook geld verdienen voor de stichting