Onze Werkwijze

Samenwerking
De stichting Nuba Mountains Solidarity Abroad – Nederland werkt intensief samen met andere stichtingen, Sudaneese NGO’s en organisaties op nationaal en internationaal niveau om zo de doelen te kunnen realiseren. Samen helpen we de Soedanse mensen in nood.

Onze Projecten
Samenwerken met u? Wilt u ons helpen? Er zijn verschillende manieren waarop u ons kunt ondersteunen.

U kunt uw netwerk inzetten door bijvoorbeeld op een basisschool mee te werken aan een projectweek of dag waarin er geld ingezameld kan worden voor de stichting. Misschien als verloskundige praktijk kraammaterialen inzamelen of als zwangere een zwangere uit Sudan ondersteunen.

U kunt ons werk sponsoren op verschillende manieren.

Medicijnpakket
In dit pakket zit medicatie tegen malaria, …. , etc…

Schoolkind koffer
Veel kinderen krijgen geen of nauwelijks onderwijs. Van deze koffer kan een kind een jaar lang onderwijs volgen, een uniform kopen en de schoollunch betalen.

U kunt er ook voor kiezen om een leerling te sponsoren voor langere tijd.

Kraampakket Sudanese vrouw

Helaas sterven veel vrouwen rondom de bevalling vanwege gebrekkige voorzieningen en het ontbreken van goede medische hulp. In dit pakket ……

Materialen voor zwangerschapscontrole
In dit medische pakket zit een doptone, een stethoscoop en een bloeddrukmeter.

Algemene sponsoring eenmalig of met regelmaat
U draagt bij met een eenmalig bedrag of een bedrag per periode. U bepaald zelf hoeveel u per maand/kwartaal/jaar aan ons wilt schenken.